Home

Bëgnodüs a Corvara

Chi sun pa?

Tres chësc portal dl Comun de Corvara arês sot man na ligna de informaziuns sura dötes les novitês y i ajornamënc. Nanter ater arês ince en cört na vijiun de nosta aministraziun y di organs de competënza. Dede na odlada a dötes les informaziuns reverdëntes l’atualité y les novitês de relevanza teritoriala.

Lí inant
Comune di Corvara in Badia
1/16
2/10/2023
Vari por le clima
Comune di Corvara in Badia
2/16
4/10/2023
Mudaziun dl clima: na scomenciadia dla Comunité Comprensoriala Val de Puster
Comune di Corvara in Badia
3/16
19/10/2023
L'altonn é chiló, l'invern tlocora tosc a porta
Comune di Corvara in Badia
4/16
20/11/2022
Controi tles abitaziuns convenzionades
Comune di Corvara in Badia
5/16
30/10/2022
Francesco Longhi: campiun söl motor!
/
Comune di Corvara in Badia

Jun a scovrí le paîsc da Corvara: en iuvel nanter i crëps.

Corvara é en comun de 1.366 abitanc, ponü ite t’en plan tla ultima pert dla Val Badia, a 1.568 metri s.l.m. Al fej pert, adüm cun Badia, La Val, San Martin de Tor y Mareo, di cin’ comuns dla Val Badia y é tl medemo momënt ince le majer zënter. Le paîsc da Corvara é incërtlè ite da üna na pert da na ligna de crëps maestusc, sciöche l’Sassongher y le Grup dl Sela, y dal’atra pert dala munt de Pralongiá. Ince sön dötes les pizes incër ia pîtel odüdes de morvöia. Nanter ater fej Corvara pert dla Comunité Comprensoriala dla Val de Puster y é un di 18 comuns che formëia la Ladinia, la regiun storico-geografica dles cin’ valades olá che al vëgn rajuné le lingaz ladin. Chiló el da ciafé trëi grups linguistichs desvalîs: talian, todësch y ladin. Mo al á tl medemo momënt ince la perzentuala plö alta de zitadins cun le ladin sciöche lingaz dla uma de düc i raiuns ladins dles Dolomites.

Lí inant

Contac:

Lí inant
Comune di Corvara in Badia

Ombolt

Rottonara Robert (Union Calfosch-Pescosta-Corvara)

Tel: +39 0471836184
Cell: +39 3357875565
E-mail: info@corvara.eu
E-mail (privata): info@lafontana.com

Lí inant

Junta de comun

Lí inant

Assessures

Lí inant

Nosta storia

Tambëgn l’paîsc da Corvara co ince chël da Calfosch á ciafé ressonanaza internazionala incër la fin dl 1800, canche ai á metü man de gní chirîs sö y aprijá lunc y lerch por süa posiziun de belëza nanter i crëps y por les bones poscibilitês de pratighé ativitês sportives d’invern y d’isté. Tl ann 1974 él gnü colaodé la pröma sëntadoia dla Talia, che coliâ le zënter abité cun la munt de Col Alt. Chësc á contribuí dassën al svilup dl setur dl turism, che é chersciü te na manîra importanta ti agn ’70. An po sënzater conscidré Corvara sciöche la cüna de döt l’turism dl Alta Badia: d’invern él en paraîsc por i apascioná dl schi, giulan al gran numer de pistes arjignades ca a puntin, y d’isté él la destinaziun ideala por escursciuns tla natöra a pé y cun la roda. 

Lí inant
Comune di Corvara in Badia
Comune di Corvara in Badia
Via Col Alto 36
39033 Corvara in Badia (BZ) // Italia
Part. IVA: IT00482100211
T +39 0471 836184 // info@corvara.eu